child porn child porn child porn

Avukatlar İçin Müvekkil Koçluğu | Murat Koçyiğit

Avukatlar İçin Müvekkil Koçluğu

       NLPSatis.jpghn

Türkiye’de her yıl 8000’in üzerinde öğrenci hukuk fakültesini tercih ediyor ve en az yılda 6000 avukat meslek hayatına başlıyor. Peki, bu mezun avukatlardan kaçı iş yaşamında fark yaratıp ismini hukuk dünyasına duyuruyor?

Maalesef artık var olan rekabet koşullarında avukatların işlerinde daha da başarılı olabilmesi ve beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edebilmesi için yalnızca çok iyi bir hukukçu olmaları yetmemektedir. Artık var olan koşullarda fark yaratacak meziyetler üzerinde durmakla birlikte iyi bir koç ve iletişim sihirbazı olmaları gerekir. Çünkü tecrübeli avukatların çok iyi bildiği gibi, müvekkiller hukuk bürolarıyla çalışmazlar, onlar sadece hukukçularla çalışırlar

Bu eğitimle; hali hazırda mesleğine devam eden avukatlar ile birlikte bu kutsal mesleğe adım atacak olan stajyer avukatların, müvekkil ile sağlıklı iletişim kurma yolları, müvekkil kişilik tipleri, müvekkil koçluk süreçleri, müvekkil bağlılığı oluşturma ve koçluğun sonucu oluşacak pozitif süreçler hakkında yetkinkinlik kazanmalarını sağlayarak avukat müvekkil ilişkilerini en doğru şekilde kurabilmeleri sağlanmış olacaktır.

 

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 1 tam gün