child porn child porn child porn

Kurumsal Eğitimler | Murat Koçyiğit

Kurumsal Eğitimler

thumbtakimcalismasiegitimTakım Çalışması: Takım çalışması ile çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, yapılan işin zevkli hale gelmesi, çalışanların moralinin yükselmesi, yapılan iş üzerindeki kontrolün artması, işin yatay ve dikey olarak genişlemesi çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır. Detaylı Bilgi>>


thumbNLPSatisNLP ile Satış Teknikleri Eğitimi: Zihnimizi isteğimiz doğrultusunda kullanma ve programlama süreci olan NLP tekniklerini kullanarak satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirmek, satış işinde daha mutlu ve başarılı olmak hedeflenmektedir. Detaylı Bilgi>>


thumbnefesteknikNefes Teknikleri ile Stres ve Öfke Yönetimi: Her gün farkında olmadan yaptığımız bir eylem olan nefesin doğru kullanılması ile bedenimizin dengeye girmesi, korku ve endişelerimizden kurtulmamız, duygularımızı kontrol edebilmemiz, zihnimizin ve düşüncelerimizin berraklaşması amaçlanmaktadır. Detaylı Bilgi>>


thumbmusteriiliskileriMüşteri İlişkileri Eğitimi: Bu eğitimle birlikte katılımcılar kendi davranışlarının iş sonuçlarını nasıl etkilediğini görecek, müşteri görüşmelerinde iyi bir izlenim yaratmak ve ilişkiyi sürdürmek için neler yapmak gerektiğini öğrenecektir. Detaylı Bilgi>>


thumbzamanyonetimiZaman Yönetimi Eğitimi: Zaman yönetimi eğitimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Detaylı Bilgi>>


thumbyonetimbecerileriYönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi: Temel yönetim unsurlarını ve fonksiyonlarını, liderlik yaklaşımlarını ve modellerini, gerekli planlama faaliyetlerini düzenleyebilme, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde ölçümlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, takım oluşturma ve takım üyelerinin motivasyonlarının artırılması..vb tüm gerekli konular işlenmektedir. Detaylı Bilgi>>


thumbiletisimmotivasyonİletişim ve Motivasyon Eğitimi: Bu eğitimle katılımcıların etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmalarını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz. Detaylı Bilgi>>

 


Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi: Toplam Kalite Yönetimiorganizasyonun tüm süreçlerinde “Sürekli İyileştirmeyi” gerekli kılan, tüm fonksiyonları ilgilendiren bir yönetim felsefesidir. Ayrıca, tüm kalite yönetim sistemleri süreç akışını ve süreç yönetimini zorunlu kılmaktadır.  Detaylı Bilgi>>


Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi: Bu program ile birlikte oluşan olumsuz dürtülerle nasıl başa çıkmanız gerektiğini öğrenecek, sizi dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerinizi arttıracak, çevrelerinizde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmeniz için mevcut yeteneklerinizin geliştiğini göreceksiniz.Detaylı Bilgi>>


Müvekkil Koçluğu Eğitimi: Bu eğitimle; hali hazırda mesleğine devam eden avukatlar ile birlikte bu kutsal mesleğe adım atacak olan stajyer avukatların, müvekkil ile sağlıklı iletişim kurma yolları, müvekkil kişilik tipleri, müvekkil koçluk süreçleri, müvekkil bağlılığı oluşturma ve koçluğun sonucu oluşacak pozitif süreçler hakkında yetkinkinlik kazanmalarını sağlayarak avukat müvekkil ilişkilerini en doğru şekilde kurabilmeleri..Detaylı Bilgi>>