child porn child porn child porn

Yaşam | Murat Koçyiğit

Ben, Sen, O’dan, Biz, Siz, Onlar’a

Yaşamımızın ve başarılarımızın dokusu zorunluyla rastlantının, kendiliğinden olanla bilinçli yaptıklarımızın bir karışımından ibaret değil mi? Kalite başkalarının söylediklerine bakarak değil, insanın kendi araştırmalarıyla bulabileceği bir şeydir. Kaliteli yasam bir başka açıdan bireysel özgürleşmeyi sağlayan yasamdır; bireysel özgürleşme ise bilgi yoluyla

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Kategoriler: Blog

Yaşanmaya Değer Bir Hayat

yasamaya deger

İnsan uyumsuz bir varlık olmasına karsın her yerde ve her zaman uyumu ve düzeni arar. İste bu uyum ve düzen gereksinimi onu felsefe ve sanatı yaratmaya, yani yaşamın en yetkin ürünlerine ulaşmaya yönlendirmiştir. İnsan böylece sahip olamasa da hayal eder,

Etiketler: , , , ,
Kategoriler: Blog

Bilinçli, Kaliteli Bir Yaşam

bilinçli yaşam

Bir insanın, nesnenin ya da yaşantının nitelikçe nasıl olduğunu belirten, onun başka şeylerden ayırt edici üstünlüğünü ölçüp değerlendirebilen özelliğe kalite denir. Başka bir deyişle kalite; bir kimsenin entelektüel ve moral alanındaki doğasını belirleyen bir nitelik özelliğidir. Varlığın temel kategorilerinden biri

Etiketler: , , ,
Kategoriler: Blog