child porn child porn child porn

İçsel Yolculuk | Murat Koçyiğit

Bir An İçin Ben Neredeyim?

ben neredeyim

Toplumdaki her birey, insanlık vasfının gereği olarak, yaşadığı hayatta, çevresiyle olan ilişkilerinde ve fikri dünyasında bir şeylere inanmaya ve bu inançlar doğrultusunda hareket etmeye kendini mecbur hisseder. Ve bu mecburiyet insanın hayattaki çizgisini tayin eder. Ama bu, ucu açık ve

Etiketler: , ,
Kategoriler: Blog