child porn child porn child porn

Blog | Murat Koçyiğit

Lider Olmak

Lider çoğu zaman yönetici kelimesi ile karıştırılmaktadır. Fakat ikisi farklı kelimelerdir. Lider bir topluluğa önderlik eder fakat yönetici önderlik yeteneklerine sahip olmasa da olur. Her lider bir yöneticidir fakat her yönetici bir lider değildir diyerek en güzel şekilde açıklayabiliriz.

Etiketler: , ,
Kategoriler: Blog

NLP NE İŞE YARAR ?

Kendi realitemizi kendimizin oluşturduğu ve bu doğrultuda yaşamı anlamlandırdığımız gerçeği NLP nin geliştiricileri tarafından yapılan en temel keşiflerden biridir. Keza bizler gerçeğin ne olduğunu bilemeyiz. Bazı Avusturalyalı Aborjin efsanelerine göre gerçek evren, uzun zaman önce Büyük Ruh’ un rüyası olarak bilinmeyen bir alemden vücut bulmuştur ve bu ruh hala rüya görmektedir, kıyamet gününe kadar da rüya görmeye devam edecektir.

Etiketler: ,
Kategoriler: Blog

Sağlıklı Bir Takım Çalışması İçin Ne Gerekir?

takım çalışması

İnsan olmanın bir gereği olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Biyolojik olarak farklı olduğumuz kadar, düşünce, fikir ve duygu bakımından da öyleyiz. Ancak bunları bir ayrılık değil, bir zenginlik olarak kullanabildiğimizde ortaya önemli ürünler çıkabiliyor. Bunu sağlamanın yolu ise, sağlıklı bir takım

Etiketler: ,
Kategoriler: Blog

Özgüven Başarının Temel Anahtarı

özgüven

Kimileri kendilerine aşırı güvenerek hata yaparlar, kimileri de kendilerine hiçbir şekilde güvenmeyerek hata yaparlar. Kendisine çok güvenen insan yapacağı işte asla danışma yoluna gitmez. Kendisinin her şeyi bildiğini addeder. Bu da sürekli bir hata yapmasına sebep olur. Özgüven konusunda ise

Etiketler: , , ,
Kategoriler: Blog

Muhtaç Olduğun Motivasyon Sendeki Asil Ruhta Mevcuttur

motivasyon

İnsan hayatında en önemli gereksinimlerden birisi kendisini gerçekleştirebilme isteğidir. Bunun içinde öncelikle insanın kendisini keşif etmesi gerekiyor. Sahip olduğu önemli yetenekleri sayesinde insan, imkânsız olarak algıladıklarını imkânlı hale getirebilecek kadar kuvvetli bir tefekkür silahına sahiptir. Ancak insan zamanla kendisine verilen

Etiketler: , ,
Kategoriler: Blog

Nedir Bu Namıdiğer Empati

empati

Hayatımızda çokça duyduğumuz, gerçekleşmesi için belki hiç de çaba içerisinde olmadığımız bir kavramı ifade eden empati, karşıdaki insanı anlamak için kendi iradeni güçlendirme anlamına geliyor. İnsanların daha iyi ilişkiler kurabilmeleri, barış ve huzur içerisinde dostça yaşayabilmesini sağlayan empati, farklılıkların zenginlikle

Etiketler: , , ,
Kategoriler: Blog

Bir An İçin Ben Neredeyim?

ben neredeyim

Toplumdaki her birey, insanlık vasfının gereği olarak, yaşadığı hayatta, çevresiyle olan ilişkilerinde ve fikri dünyasında bir şeylere inanmaya ve bu inançlar doğrultusunda hareket etmeye kendini mecbur hisseder. Ve bu mecburiyet insanın hayattaki çizgisini tayin eder. Ama bu, ucu açık ve

Etiketler: , ,
Kategoriler: Blog

Niçin Olmasın?

nicin

Potansiyel; sabitlenmiş bir nitelik değildir. Latincedeki “potentia” kelimesinden türetilen potansiyel, güç ve yetenek, yapabilmek anlamına gelir. Kısacası potansiyel, öğrenme ve herkeste kalıtsal olarak bulunan şeyleri geliştirme kapasitesidir. Kuşkusuz potansiyelimizin sınırlandırıldığı belki birkaç yol vardır. Örneğin; boyumuzun genetik olarak saptanmış olduğu

Etiketler: , ,
Kategoriler: Blog

Ben, Sen, O’dan, Biz, Siz, Onlar’a

Yaşamımızın ve başarılarımızın dokusu zorunluyla rastlantının, kendiliğinden olanla bilinçli yaptıklarımızın bir karışımından ibaret değil mi? Kalite başkalarının söylediklerine bakarak değil, insanın kendi araştırmalarıyla bulabileceği bir şeydir. Kaliteli yasam bir başka açıdan bireysel özgürleşmeyi sağlayan yasamdır; bireysel özgürleşme ise bilgi yoluyla

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Kategoriler: Blog

Yaşanmaya Değer Bir Hayat

yasamaya deger

İnsan uyumsuz bir varlık olmasına karsın her yerde ve her zaman uyumu ve düzeni arar. İste bu uyum ve düzen gereksinimi onu felsefe ve sanatı yaratmaya, yani yaşamın en yetkin ürünlerine ulaşmaya yönlendirmiştir. İnsan böylece sahip olamasa da hayal eder,

Etiketler: , , , ,
Kategoriler: Blog

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Facebook’tayım

Twitter’dayım