"Hedefini Bul,
OYUN Zaten Senin.."

kariyer1.png

Programlar

Use catchy, fun text to tell people what you offer.

Şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarını analiz edilerek her kurumun kendine özgü kurumsal gelişim yolculuğunda gelişimin evrensel çapta kabul görmüş ortak akıl ürünü sistemler çerçevesinde yeniden kurgulanmasını sağlıyoruz.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Use catchy, fun text to tell people what you offer.

Stratejik planlama, şirketinizin bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu ifade etmektedir. Şirketinizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemede etkin rol oynamaktadır. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile işletmenizin bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir.

STRATEJİK PLANLAMA

Use catchy, fun text to tell people what you offer.

KARİYER HARİTALAMA

Çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işler ve iş aşamalarındaki gelişme ve ilerlemeleri ifade etmektedir. Bilgi ve beceri yönetimi sayesinde çalışanların bireysel gelişim hedeflerinin planlanması yapılmaktadır.

Use catchy, fun text to tell people what you offer.

ÇALIŞAN GELİŞİM PROGRAMI

İnsan davranışını esas alarak verilen etkinliklerin temeli Beden – Zihin – Ruh dengesini sağlamak ve kişisel / kurumsal başarıyı arttırmaktır. Dengeyi esas alan etkinliklerde görsel, işitsel ve kinestetik algılara dokunarak katılımcılar da interaktif olarak sürece dahil edilir. Etkinlik esnasında öğrenilen metodlar, katılımcıların günlük hayatlarına kolaylıkla adapte edilebileceği yöntemler olduğu için etkinlikler uzun süreli ve kalıcı fayda sağlamaktadır.

 
IMG_20190305_151122_741.png

Murat Koçyiğit'e Etkinlik daveti, Proje ve Danışmanlık hizmetleriniz için aşağıdaki  linkten ulaşabilirsiniz.