child porn child porn child porn

Zaman Yönetimi Eğitimi | Murat Koçyiğit

Zaman Yönetimi Eğitimi

zaman yönetimi
Benzer koşullarda yaşayan çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Geri getirilmesi olanaksız olan tek şey zamandır ve bazı insanlar zamanı planlı kullanırken, bazıları ise cömertçe harcamakta ısrarcıdır Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüz koşullarında gündelik yaşamın gereklerini yerine getirmek zamana karşı gerçekleştirilen bir uğraş halini almıştır. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak, yararlı bir beceridir.

Bu eğitimle birlikte katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler, öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler, zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 1 tam gün

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Facebook’tayım

Twitter’dayım