Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi

Yönetim Becerileri
Günümüz iş dünyasında firmaların, belirledikleri hedeflere ulaşabilmesi için çalışanlarını tüm yönleri ile başarılı bir şekilde yönetip yönlendirerek yeteneklerini geliştiren ve kişisel yetkinliklerini, becerilerini arttıran yöneticiler uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalayabilirler.

Yönetim becerilerinin geliştirilmesi, her kademedeki tüm şirket yöneticileri için çok önemli bir gerekliliktir. Eğitimde, yönetim anlayışında sağlanabilecek gelişmeler açısından gerekli olan temel yönetim unsurlarını ve fonksiyonlarını, liderlik yaklaşımlarını ve modellerini, gerekli planlama faaliyetlerini düzenleyebilme, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde ölçümlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, takım oluşturma ve takım üyelerinin motivasyonlarının artırılması..vb tüm gerekli konular işlenmektedir. Bir başka ifade ile bu eğitim katılımcılara bir lider olarak ve bir yönetici olarak bilmeleri gereken tüm hususları özümseme olanağı sunmaktadır.

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 2 tam gün

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Facebook’tayım

Twitter’dayım