child porn child porn child porn

Takım Çalışması | Murat Koçyiğit

Takım Çalışması

takım çalışması
Yeni ekonomide işletmeler çeşitli fırsat ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Rekabetin giderek ağırlaştığı günümüz koşullarında işletmeler yapı ve süreçlerini kendileri açısından en fazla katma değer yaratacak şekilde düzenlemek zorundadır. Son dönemde birçok yeni teknik işletmelerin bu konudaki çabalarını şekillendirmektedir. Çünkü İşletmeler günümüzde, zamanında etkin kararlar almalı, daha azla daha çok işi başarmalıdır. Belirtilen teknikler bu amaca yöneliktir. Farklı teknikler olmalarına rağmen hepsi takım çalışmasını ve bu yolla sağlanacak faydaları ön plana çıkarmaktadır. Yönetim kademelerinin azaltılması, kalitenin ön plana çıkması, ürün yaşam süresinin giderek azalması ve yenilik ihtiyacı günümüzde takım çalışmasının yaygınlaşmasının nedenleri arasındadır.

Takım çalışması ile çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, yapılan işin zevkli hale gelmesi, çalışanların moralinin yükselmesi, yapılan iş üzerindeki kontrolün artması, işin yatay ve dikey olarak genişlemesi çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır. Takım çalışması çalışanların birlikte hareket edebilme ve birlikte başarabilme yeteneklerini kuvvetlendirirken; katılımcıları bu yönde güçlendirir. Takım çalışmasında takım oluşturmak; çatışmacı atmosferlerin ortadan kaldırılması, planlanan hizmetlerin kusursuz gerçekleşmesi, hepsinden önemlisi etkinlik ve verimliliğin üst düzeye çıkmasını sağlamaktadır.

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 1 tam gün

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Facebook’tayım

Twitter’dayım