Yönetici Koçluğu

yönetici koçu

Yönetici koçluğu hizmetleri yüksek potansiyelli yöneticilerin artmasını sağlar ve zor meselelerle uğraşan liderler arasında uyumlu bir ortam yaratılmasını kolaylaştırır. Yeni pozisyonlara yükselen yöneticilerden mümkün olduğunca kısa bir sürede olumlu sonuçlar elde etmesi ve pozitif bir etki yaratması beklenir. Çok kısa bir sürede taktiklere ve etkili sonuç getirecek davranışlara odaklanmaları istenir.

Yöneticilerin bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olunması amaçlanır. Yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genelleyebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, öğrenmenin koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması gibi yetkinlikler edinilir.

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Yeni Kitabım Çok Yakında Sizlerle…

Facebook’tayım

Twitter’dayım